SPECTRUM – sang og musikk fra Alta

Selskapet SPECTRUM ble startet i Alta i 1988 av Eivind Molde. I perioden fram til 1990 ga selskapet ut seks musikkproduksjoner med utøver fra Alta. Utgivelsene ble distribuert i hele landet, og det ble solgt til sammen 17.123 enheter.

Selskapets målsetting var å gi ut produksjoner med utøvere fra Finnmark som holdt et så høyt kvalitetsnivå at de fortjente å bli hørt av et større publikum enn kun det lokalet. Selskapet ønske å være fordomsfritt med hensyn til stilarter. Derfor spenner produksjonene stilmessig fra viser og korsang, til country, pop og rock.

På dette nettstedet presenteres de seks utgivelsene som plateselskapet SPECTRUM ga ut.

Foruten SPECTRUM-produksjonene, var Eivind Molde på 1980-tallet ansvarlig for et titalls kassettinnspillinger med utøvere fra Alta. I opplag varierte disse fra 300 til 2500. Her sto de medvirkende selv som utgivere og var ansvarlig for lokalt salg.  

 
Alta Mannskor
Jostein Johansen
Asle T. Johansen
Alta Motettkor
Cinematic World
White Canyon

Presentasjon av kassett-innspillinger

Dette er en kort presentasjon av de lokale kassett-innspillingene som ikke ble gitt ut på SPECTRUM.

1983: Alta Ten Sing: Ny start. Medvirkende/sang: Alta Ten Sing (dir.: Rut Eli Sandvoll), Christina Rekdal, Dag Nygård, Kristine Pedersen, Ruth Fjeld, Anne Lauten, Anne Smeland. Medvirkende/musikk: Kari Heimen, Monica Knudsen, Gunnar Bergersen, Gunnar Borvik, Eivind Molde, Marit Henriksen, Bodil Moldskred, Bente Sørensen. Innspilt på Sandfallet skole (komp.) og Alta Bedehus (kor, solister, blås) 4.februar-14.april 1983. Tekniker: Idar Mikkelsen. Produsenter: Eivind Molde og Gunnar Bergersen. Forside: Mette Soldal. Kopiering: Sharon Studios. Trykk: Kvina Trykk.
1983: Alta Motettkor: Jubileumskonsert (1963-1983). Medvirkende: Alta Motettkor (dir.: Ottar Grimstad), Jarle Fredheim, Snorre Holmgren, Leena Laukanen, Pål Melvær, Matti Riihola, Tuomas Lampela, Kai Leinonen, Knut Djupdal, Jon Hager Johansen, Einar Mjølhus, Helge Ludvigsen, Bodil Moldskred, Olav Solvik, Leif Ree Pedersen. Opptak i Elvebakken kirke 17.april 1983. Teknikere: Idar Mikkelsen og Eivind Molde. Produsent: Eivind Molde. Kopiering: Sharon Studios. Trykk: Kvina Trykk.
1986: Finnmark Sangerlags 13. stevne - 6.-8.juni 1986. Konsertopptak fra Elvebakken kirke og Alta kino. Medvirkende: Altakoret (dir.: Olav Solvik) - Hilde Mathisen - Knut Djupdal, Vardø blandet kor (dir.: Willy Wilhelmsen), Tanakoret (dir.: Diccon Pearce) - Diccon Pearce, Hammerfest blandede kor (dir.: Gunnhild Bærø) - Gunvor Garthus Skinnemoen, Fossekallen (dir.: Kåre Våga), Regionskor vest (dir.: Olav Solvik) - Kari R. Heier, Vårkvad (dir.: Harald Wold) - Randi Høyning - Anne Mari Andersen - Alf Magne Andersen, Kjøllefjord blanda kor (dir.: Jan Petter Larsen) - Ulf Lindstrøm, Lakselv blanda kor (dir.: Julian Pook), Berlevåg blanda kor (dir.: Pål Christiansen) - Ståle Hoff, Regionskor øst (dir.: Diccon Pearce) - Knut Djupdal, Felleskor (dir.: Julian Pook) - Merete Kortzen - Johan Ludvig Nielsen - Merethe Johansen - Reidar Olsen - Lill Hege Nielsen. Produsert for Altakoret av Molde Music/Eivind Molde. Opptak og miks: Spor 8/Kjetil Linnes. Kopiering: Sharon Studios. Trykk: Kvina Trykk.
1986: Alta Motettkor: Konsert i Elvebakken kirke 18.juni 1986. Medvirkende: Alta Motettkor (dir.: Ottar Grimstad), Nordnorsk Strykekvartett. Produsert for Alta Motettkor av Molde Music/Eivind Molde. Opptak og miks: Spor 8/Kjetil Linnes. Kopiering: Sharon Studios. Trykk: Kvina Trykk.
Medvirkende/sang: Tryggve Rubach, Kolbjørn Lilleeng, Borghild Bang, Jan Tore Niva, Adele Bang, Jan Smith-Novik. Medvirkende/musikk: Karl Ivar Olsen, Jan Tore Niva, Steinar Pedersen, Bjarne Berg, Åge Andreassen, Kjetil Linnes, Eivind Molde. Produsert for Alta Country Club av Molde Music/Eivind Molde. Opptak og miks: Spor 8/Kjetil Linnes. Kopiering: Sharon Studios. Trykk: Kvina Trykk.
1987: Jostein Johansen: Å, kjære Alta! Medvirkende: Roy Gunnar Løksa, Ivan Jonas, Jostein Johansen, Kjetil Linnes, Eivind Molde, Knut Djupdal. Innspilt og mikset i Spor 8, Alta i september og oktober 1987. Tekniker: Kjetil Linnes. Produksjon: Molde Music. Produsent: Eivind Molde. Kassettkopiering: Sharon Studios. Foto: Studio 35/Idar Mikkelsen. Trykk: Kvina Trykk.
1988: Alta Motettkor: Juleoratoriet av Bach. Konsertopptak fra Elvebakken kirke 18.desember 1988. Medvirkende: Alta Motettkor, Landsdelsmusikerne i Nord-Norge, Distriktsmusikerne i Finnmark, Kirsti O. Berg, Trine Øien, Forrest Lee, Fredrik Knobloch. Dirigent: Ottar Grimstad. Produsert for Alta Motettkor av Molde Music/Eivind Molde. Opptak og miks: Spor 8/Kjetil Linnes. Kopiering: Sharon Studios. Trykk: Kvina Trykk.
1988: CHESS i Alta. Medvirkende: Altakoret, Alta Mannskor, Alta Motettkor, Øytun Skolekor, Holstbakken Skolekor, Alta Janitsjar, Ellen Hykkerud, Torunn Myhre, Thor Øines, Frank Jørstad. Dirigent, kor- og orkesterarrangementer: Gavin David Lee. Innspilt på konsert i Alta kino 16.november 1988. Opptak, ekstra instrumentpålegg og miksing: Alta Lydstudio. Tekniker: Kjetil Linnes. Produsert av Eivind Molde for Alta Janitsjar. Co-produsent under miksing: Gavin David Lee. Mastertape: The Cutting Room, Sthlm. Kopiering: Audiodisc AB, Sthlm. Forside: Gavin David Lee. Design, sats: emfem, Alta. Trykking: SIB-tryck AB, Norsborg.
1989: Finnmark Kretskorps. Medvirkende: Finnmark Kretskorps (dir.: Gavin David Lee), Geir Eriksen, Svein Kaurin. Innspilt i Alta kino 30.9. og 1.10. 1989. Mikset i Alta Lydstudio 23. og 24.10.1989. Tekniker: Kjetil Linnes. Produsent: Eivind Molde. Co-produsent: Gavin David Lee.
1989: Altakassetten 1990. Medvirkende: Lisa Lundberg (Lisa Lundberg, Bjørn Frode Hansen, Jan-Erik Brovold, Thor Bang), Geir Haralds (Geir Harald Olsen, Jack-Willy Johnsen, Idar Johansen, Thorleif Hansen, Karl Ivar Olsen, Ann Henriksen, Anne Mari Hoaas), Dobbel Jonas & Heggeli Band (Ivan Jonas, Geir Uno Jonas, Sverre T. Heggeli), Maud Larsen (Birger Riise, Åge Andreassen, Steinar Pedersen), Alta Trekkspillklubb (Einar Kristensen, Arne Sønvisen, Ottar Andersen, Herulf Olsen, Jens Eriksen, Ottar Midttun), Puskas & Komsakoret (Gunnar "Puskas" Schwaiger), Gørild Mauseth (Idar Mikkelsen, Thor Bang), Altakoret (dir.: Olav Solvik), Saturn (Are Leinan, Vidar Berg, Asbjørn Halvorsen, Edmund Larsen, Einar Helgesen), Kristin Øvrejord & Bente Larsen (Bjarne Berg, Torstein Simonsen). Totalt 85 medvirkende. Innspilt og mikset i Alta Lydstudio i sept./okt. 1989. Tekniker: Kjetil Linnes. Sequencer programmering: Kjetil Linnes. Produsert av Eivind Molde for Alta IF, fotballgruppa. Mastertape: The Cutting Room AB. Kopiering: Audiodisc AB. Forside: Odd Are Skoglund. Sats og trykk: Kontor og Grafisk ANS, Alta.

Alfabetisk oversikt over me dvirkende vokalister, grupper, kor, musikere:

 • Adele Bang
 • Alf Magne Andersen
 • Alta Country Club
 • Alta Janitshar
 • Old Man Shoes
 • Alta Motettkor
 • Alta Ten Sing
 • Alta accordion club
 • Alta choir
 • Ann Henriksen
 • Anne Lauten
 • Anne Mari Andersen
 • Anne Mari Hoaas
 • Anne Smeland
 • Are Leinan
 • Arne Sønvvisen
 • Asbj ø rn Halvorsen
 • Bente S ø timberline
 • Berlev to g mixed choir
 • Birger Riise
 • Bjarne Berg
 • Bj ø rn Frode Hansen
 • Bodil Moldskred
 • Borghild Bang
 • Christina Rekdal
 • Day Nyg to rd
 • Diccon Pearce
 • The district musicians in Finnmark
 • Double Jonas & Heggeli Band
 • Edmund Larsen
 • Einar Helgesen
 • Einar Kristensen
 • Einar Mjølhus
 • Eivind Molde
 • Ellen Hykkerud
 • Finnmark Kretskorps
 • Forrest Lee
 • Fossekallen
 • Frank Jørstad
 • Fredrik Knobloch
 • Geir Eriksen
 • Geir Harald Olsen
 • Geir Haralds
 • Geir Uno Jonas
 • Gunnar "Puskas" Schwaiger
 • Gunnar Bergersen
 • Gunnar Borvik
 • Gunvor Garthus Skinnemoen
 • Gørild Mauseth
 • Hammerfest blandede kor
 • Helge Ludvigsen
 • Herulf Olsen
 • Hilde Mathisen
 • Holstbakken Skolekor
 • Idar Johansen
 • Idar Mikkelsen
 • Ivan Jonas
 • Jack-Willy Johnsen
 • Jan Smith-Novik
 • Jan Tore Niva
 • Jan-Erik Brovold
 • Jarle Fredheim
 • Jens Eriksen
 • Johan Ludvig Nielsen
 • Jon Hager Johansen
 • Jostein Johansen
 • Kai Leinonen
 • Kari Heimen
 • Kari R. Heier
 • Karl Ivar Olsen
 • Kirsti O. Berg
 • Kjetil Linnes
 • Kjøllefjord blanda kor
 • Knut Djupdal
 • Kolbjørn Lilleeng
 • Kristin Øvrejord & Bente Larsen
 • Kristine Pedersen
 • Lakselv blanda kor
 • Landsdelsmusikerne i Nord-Norge
 • Leena Laukanen
 • Leif Ree Pedersen
 • Lill Hege Nielsen
 • Lisa Lundberg
 • Marit Henriksen
 • Matti Riihola
 • Maud Larsen
 • Merete Kortzen
 • Merethe Johansen
 • Monica Knudsen
 • Nordnorsk Strykekvartett
 • Olav Solvik
 • Ottar Andersen
 • Ottar Midttun
 • Puskas & Komsakoret
 • Pål Melvær
 • Randi Høyning
 • Regionskor vest
 • Regionskor øst
 • Reidar Olsen
 • Roy Gunnar Løksa
 • Ruth Fjeld
 • Saturn
 • Snorre Holmgren
 • Steinar Pedersen
 • Ståle Hoff
 • Svein Kaurin
 • Sverre T. Heggeli
 • Tanakoret
 • Thor Bang
 • Thor Øines
 • Thorleif Hansen
 • Torstein Simonsen
 • Torunn Myhre
 • Trine Øien
 • Tryggve Rubach
 • Tuomas Lampela
 • Ulf Lindstrøm
 • Vardø blandet kor
 • Vidar Berg
 • Vårkvad
 • Øytun Skolekor
 • Åge Andreassen

eivind.molde@spectrum.no
 © SPECTRUM