Alta Motettkor – Under nordlys himmel (SLP 892/SMC 892)

Innspillingen med Alta Motettkor ble utgitt på plate og kassett den 27. oktober 1989. Den ble solgt gjennom MUSIKKDISTRIBUSJON AS over hele landet.

 

Pressemelding

Endelig! Nå synger Alta Motettkor også på plate. Og mange vil si det er på tide. For i løpet av 26 år har koret fått et omdømme som gjør at flere og flere har spurt etter en LP med koret.

Alta Motettkor var de første 10 årene et rent menighetskor. Senere har repertoaret fått større spennvidde, og nå synger koret alt fra barbershop til musicals, verker av de store klassikerne og tradisjonell kirkesang. Motettkoret har f.eks. framført både Händels Messias, Juleoratoriet av Bach og Gloria av Vivaldi.

Ottar Grimstad har vært korets dirigent gjennom 22 år. Med faglig dyktighet har han sammen med flinke sangere bygd opp et kor som har høstet stor anerkjennelse. Koret har mottatt både Alta kommune og Finnmark fylkeskommune sin kulturpris. Og den kjente korlederen Per Oddvar Hildre har karakterisert Alta Motettkor som et av landets beste kor.

Publikum kan lytte til Alta Motettkor ved svært så forskjellige anledninger. For koret synger like gjerne på en institusjon i Alta som på Festspillene i Hardstad. Julekonsertene i Elvebakken kirke har blitt en tradisjon, og et stadig større publikum møter fram. Koret høstet også laurbær da det nylig gjestet Vestlandet. Og snart er det klart for turne i USA.

Radiolyttere over det ganske land kjenner Alta Motettkor fra en rekke programmer, blant annet morgenandakten og flere konsertprogrammer. Og NRK/TV har laget eget juleprogram med koret.

Når Alta Motettkort nå presenterer sin første plateinnspilling, er det naturlig at innholdet representerer den stilarten som har vært mest typisk for koret. "Under nordlys himmel" er derfor en samling av salmer, bedehussanger og negro spirituals. Ett av verkene på plata, "Salme 42" er skrevet spesielt for Alta Motettkor av komponisten Kjetil Vea.

Innhold

Side A
Høgt frå den himmelske klåra
Å sælaste stund utan like
Jeg ser deg, o Guds lam
Deep river
Nobody knows the trouble I've seen
When the stars begin to fall

Side B
Salme 42
Jesus frelser, los du meg
Ak mon min vei
I Himmelen

Informasjon på omslag

Dirigent: Ottar Grimstad
Solister: Kirsti Oudenstad Berg: Nobody knows the trouble I've seen, When the stars begin to fall, Jesus frelser, los du meg
Fredrik Knobloch: Deep river, I Himmelen
Innspilt i Elvebakken kirke
Sangkonsulent: Gavin David Lee
Digitalt opptak: Alta Lydstudio
Tekniker: Kjetil Linnes
Gravering/mastertape: The Cutting Room AB
Pressing/kopiering: Audiodisc AB

Alta Motettkor er fotografert ved det tidligere nordlysobservatoriet på Haldde, 904 meter over havet
Foto: Ole Magnus Rapp
Nordlysfoto: Steinar Berger
Design, sats: emfem, Alta
Trykking: SIB-tryck AB, Norsborg
Produsent: Eivind Molde
Takk til Ole Magnus Rapp, Lufttransport AS og Statkraft for innsatsen i forbindelse med turen til Haldde
(P) (C) 1989 SPECTRUM
Distr.: MUSIKKDISTRIBUSJON AS

eivind.molde@spectrum.no
 © SPECTRUM